DISCLAIMER

Internet en web-log:

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite en of weblog door @Ribesconsult de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. @Ribesconsult staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite en of weblog aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite of weblog aangeboden informatie en of gelinkte externe websites.

@Ribesconsult  is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op haar website.

@Ribesconsult  kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.


E-mail:

Alle e-mailberichten van @Ribesconsult  (met eventuele bijlagen) zijn vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik, verspreiding of publicatie (geheel of gedeeltelijk) is niet toegestaan. Als de boodschap van de e-mail niet voor u is bestemd, vernietig deze dan inclusief eventuele bijlagen en informeer de afzender.

Uit de e-mail vloeien geen contractuele verplichtingen voort.