COMMUNICATIE

Internet neemt een steeds belangrijkere plaats in op de bedrijven.

Onze informatievoorziening naar de bedrijven toe en de communicatie verloopt via internet en de mobiele telefoon.

Voor klanten ontwikkelt @Ribesconsult een aparte internetsite met achtergrondinfo.

Daarnaast verschijnt de Kleinfruit Aktueel op internet.

ONDERZOEK EN OPLEIDING

Naast de bedrijfsadvisering kan @Ribesconsult tevens bijdragen aan het opzetten en uitvoeren van onderzoek op praktijkbedrijven.

@Ribesconsult zal eigen onderzoek op bedrijven gaan uitvoeren, maar kan ook participeren in onderzoeksprojecten van derden.


De foto's op deze pagina illustreren de ervaring van @Ribesconsult met de teelt van rode bessen voor de lange bewaring en de opkweek van braam en framboos.


Ook cursussen kan @Ribesconsult verzorgen.

Voor een overzicht ga naar Cursussen.


@Ribesconsult hanteert Algemene voorwaarden voor al haar activiteiten.